09:00 - 18:00:: 0 212 571 12 26 - 0 212 571 12 27 || Mesai Dışı: Dr Erhan Özel 0 532 454 03 33 - Dr Ersen Alp Özbalcı 0 (532) 318 31 69

VİP Check Up Paketi (ERKEK 40 yaş üzeri)

Öncesinde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan ÖZEL tarafından kapsamlı bir aile öyküsü ve kişisel sağlık sorunları hakkında konuşma (anamnez) ve kapsamlı fizik muayene gerçekleştirilir. Görüntüleme tetkikleri Radyoloji Uzmanı Dr. Ersen Alp ÖZBALCI tarafından detaylı şekilde, gerekli vakit ayrılarak yapılır. Tetkiklerden sonra Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz KOÇ tarafından da anamnez ve fizik muayene gerçekleştirilir ve sonuçlar gereğinde üç hekimin birlikte bulunduğu ortamda hasta ile paylaşılır.

Yapılan Tetkikler-Görüntüleme

 • Karotis-Vertebral arter Renkli Doppler Ultrasonografi: Beyne giden ana damarların detaylı şekilde incelenmesidir. Felç riskini, koroner arter riskini belirlemede yardımcıdır.
 • Tiroid Renkli Doppler Ultrasonografi: Tiroid bezinin ayrınıtlı incelenmesi işlemidir.
 • Tüm Batın Ultrasonografisi: Karaciğer, dalak, safra kesesi, böbrekler, pankreas, iç üreme organları, mesane detaylı şekilde incelenir.
 • Skrotal Renkli Doppler Ultrasonografi: Dış genital organların incelenmesidir.
 • Akciğer Grafisi
 • EKG: Kalp elektrosu

Laboratuvar Tetkikleri

 • Tam kan sayımı
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • HOMA (glukoz-kan şekeri, insülin): Şeker hastalığının tanısında ve riskinin belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca insülin direncini gösterir.
 • HbA1c
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Vit D3
 • Magnezyum
 • Vit B12
 • Folik asit
 • TSH
 • AntiTPO
 • HbsAg
 • AntiHCV
 • AntiHİV
 • Total PSA
 • Tam idrar tahlili