09:00 - 18:00:: 0 212 571 12 26 - 0 212 571 12 27 || Mesai Dışı: Dr Erhan Özel 0 532 454 03 33 

Kalp Check-up (VİP)

Kalp Check-up

İDEM-Bakırköy Check-up Merkezi’ nde koroner tarama nasıl yapılıyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan ÖZEL ile yüzyüze ön görüşme ücretsizdir.

Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan ÖZEL tarafından kapsamlı bir muayene yapılır. Ardından temel kan testleri ve renkli Doppler ultrasonografi tetkikleri istenir. Ultrasonografi ve renkli Doppler incelemeleri Radyoloji Uzmanı Dr. Ersen Alp ÖZBALCI tarafından yapılmaktadır. Ailede kalp krizi ya da felç öyküsü yok, kan yağları normal ve karaciğer yağlanması yok ise ileri tetkik yapmaya gerek görülmez. Ailede öykü varsa, karaciğerde yağlanma veya şah damar duvarlarında bozulma varsa ya da kan yağları aşırı derecede yüksek ise ek olarak bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografi yapılır.

Koroner damar nedir? Kalp krizi nasıl olur?

Kalbin kendisini besleyen atardamarlara koroner damarlar denilmektedir. Gelişmiş toplumlarda ölümlerin başta gelen nedenlerinden birisi koroner hastalıklardır.

Koroner damarlar damar sertliği nedeni ile yavaş yavaş tıkanır. Bu yavaş tıkanma hiçbir bulgu vermeyecektir. Damar tıkanıklığı oranı kritik seviyeye geldiği zaman angina adını verdiğimiz göğüs ağrısı bulguları başlayabilir ya da alışılmadık bir egzersiz, stres ya da soğuğa maruz kalma durumlarında aniden kalp krizi geçirilebilir.

Kalp krizine karşı ne gibi önlemler alınabilir. Olması engellenebilir mi?

Koroner damar tıkanıkları erken dönemde hiçbir bulgu vermediği için bazı tarama testleri yapılması söz konusu olabilir. Bu testlerin en değerlisi koroner anjiyo adı verilen bir işlemdir. Ancak hem hasta için zahmetli hem de maliyetlidir. Az da olsa bir takım riskler de içermektedir. Bunun yerine bilgisayarlı tomografi ile yapılan kalp koroner anjiyosu tercih edilmeye başlanmıştır.

Başka atardamarlara bakarak koroner damarlar hakkında fikir sahibi olunabilir mi?

Evet!!! Özellikle beyne kan götüren şah damarları bunun için idealdir. Karotis damarı denilen bu damarlar ultrasonografi ile incelemeye son derece müsaittir ve damar duvarları yakından değerlendirilebilir. Bu sayede hastanın atar damar yapısı hakkında fikir sahibi olunabilir. Yapılan çalışmalar Karotis damar duvarında bozukluk olan hastaların yarısında koroner damarlarda da tıkanıklık olduğunu göstermektedir. Bunun tersi de doğrudur yani koroner damarlarında tıkanıklık olan hastaların yarısında karotis damarlarında da plaklar, tıkanıklıklar görülmektedir. Karotis renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi koroner damarlar hakkında fikir sahibi olabilmek için son derece ekonomik bir yoldur. Aile öyküsü olmayan, kan yağları normal, karaciğer normal olan hastalarda bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyo yapmaya gerek olmamaktadır.

Herkes bilgisayarlı tomografi ile koroner kalp anjiyosu yaptırmalı mı?

İsteyen herkes bu tetkiki yaptırabilir ancak bu tetkiki ticari kaygılarla her hastaya önermek doğru değildir. Doğru olan öncelikle konuya hakim bir İç hastalıkları uzmanı tarafından muayene yapılmasıdır. Bu muayene öncesinde doktorunuz sizden aile öykünüzü alarak kalp krizi riskiniz hakkında fikir sahibi olmaya çalışmalıdır. Yapılacak bazı kan testleriyle damar sertliği riskiniz değerlendirilmelidir.

Tüm batın ultrasonografisi yapılarak karaciğerde yağlanma olup olmadığına bakılır. Karaciğer yağlanması damar sertliğine yatkınlık için iyi bir işaret olabilir. Ayrıca karotis renkli Doppler ultrasonografi incelemesi yapılarak beyne kan götüren ana damarlar yakından incelenmelidir. Karotis damar duvarlarında bozulma tespit edilmesi koroner damarlarda sorun olabileceğine dair ciddi bir işarettir. Ailede kalp krizi öyküsü varlığında bilgisayarlı tomografi ile koroner damarlarda darlık olup olmadığına bakılmalıdır.

Eforlu EKG ile koroner damarlar hakkında fikir sahibi olunamaz mı? Yapılan çalışmalar eforlu EKG ile ileri evre tıkanıkların bazılarının yakalanabildiğini göstermektedir. Bu nedenle BT anjiyografi kadar güvenilir değildir.

{fcomment}