09:00 - 18:00:: 0 212 571 12 26 - 0 212 571 12 27 || Mesai Dışı: Dr Erhan Özel 0 532 454 03 33 

Diyabet Hastasında Koroner Arter Hastalığı (Kalp Damarlarında tıkanıklık) Önleme

Koroner arter hastalığı, kalbin kendisini besleyen atar damarlarda tıkanıklık ve buna bağlı gelişebilecek sorunlarla ilgilidir. Kalbin kendini besleyen atar damarlarda meydana gelen tıkanıklık sonucunda kalp krizi geçirilebilir ve ölüm meydana gelebilir. Özellikle Tip 2 şeker hastalarında koroner arter hastalığı olasılığı, hastalık varsa hastalığın gidişatı daha kötü seyreder ve koroner arter hastalığına bağlı ölüm riski artmıştır.

Aşağıda şeker hastalarında koroner arter hastalığını önlemek için alınması gereken önlemler özetlenmiştir.

Anti-trombosit (anti-agregan - kan sulandırıcı-pıhtılaşma önleyici) tedavi

  • Şeker hastalığına ek olarak belirgin bir damar hastalığı olan tüm erişkinlerde her gün 80-150 mg aspirin kullanılmalıdır.
  • Kalp ve damar hastalıkları riski yüksek şeker hastaları 80-150 mg aspirin kullanmalıdır. Erkeklerde 50 yaş üzeri, kadınlarda 60 yaş üzeri hastalarda, ailede kalp ve damar hastalıkları öyküsü varsa ya da kendinde yüksek tansiyon, kan yağlarında yükseklik, idrarda protein kaçağı(mikroalbuminüri), sigara kullanımı gibi risk arttırıcı faktörler varsa yüksek riskli kabul edilmektedir.
  • 21 yaştan küçük şeker hastalarına aspirin verilmemelidir (Reye sendromu riski)
  • 21-30 yaş arasındaki hastalar için yapılmış çalışma ve bilgi bulunmamaktadır.

Sigarayı Bırakma

Sigara sağlığa zararlıdır. Yapılan geniş çaplı çalışmalarda, gelişmiş ülkelerde her 5 ölümden birsinin sigaraya bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kalp ve damar hastalıkları için değiştirilebilen ve ortadan kaldırılabilen en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır.

Şeker hastalarında sigara kullanımı koroner arter hastalıkları açısından normal topluma göre çok daha tehlikeli ve risk arttırıcı bir etkendir.

Şeker hastalarından sigara içen grupta, şeker hastalığına bağlı küçük damar tıkanıkları (mikrovasküler komplikasyonlar) belirgin olarak artmaktadır.

Sigara ile ilgili yapılan çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde ileri yaşlarda tip 2 diyabet gelişme riskinde artış dikkati çekmiştir.

Şeker hastalığıyla ilgili tüm ekip-doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, vs vs- şeker hastalarına her fırsatta ve ısrarla sigarayı bırakmalarını tavsiye etmelidir.

Kullanılan sigara miktarı ve en zamandır kullandığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Sigaraya tekrar başlama riski yüksek olan hastalara destek verilmelidir.

Şeker hastalığı ile ilgili eğitim ve bakımlarda etkisi kanıtlanmış sigara bırakma yöntemlerine de yer verilmelidir.

Sigarayı bırakmak tüm bireylerde ve özellikle şeker hastalarında bir çok hastalığın önlenmesinde etkili bir yöntemdir.

Tarama

Kalp ve damar hastalığı riski yüksek kişilerde egzersiz stres testi/BT koroner anjiyografi yapılmalıdır.

Gerekli olduğunda kardiyoloji konsültasyonu istenebilir.