09:00 - 18:00:: 0 212 571 12 26 - 0 212 571 12 27 || Mesai Dışı: Dr Erhan Özel 0 532 454 03 33 

Tip 1 Şeker Hastalığı

TİP I DİABETES MELLİTUS (Tip I Diyabet, Şeker Hastalığı)

İnsülin hormon miktarında eksiklik vardır.  Hastaların %90 ında (Tip IA) otoimmün (özbağışıklık), %10 kadarında da otoimmün olmayan Beta Hücre yıkımı söz konusu olur. Beta hücreleri pankreas bezinde insülin üreten ve salgılayan hücrelerdir.

Tip IA Diyabet

Genetik olarak yatkınlığı (Riskli doku grupları) bulunan kişilerde çevresel tetikleyici faktörlerin etkisiyle (virüsler, toksinler, duygusal stres) bağışıklık sistemi tetiklenir ve ilerleyici şekilde beta hücre yıkımı başlar. Beta hücreleri olması gerekenin %80-90 ına kadar azalınca diyabet hastalığına ait bulgu ve şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Tip IA diyabette kanda beta hücrelerine karşı ‘adacık otoantikoru’ denilen bağışıklık sistemini aktive eden proteinler tespit edilebilir.

Tip IB Diyabet

Bağışıklık sistemi aracılığıyla olmayan insülin eksikliği söz konusudur ve adacık otoantikorları tespit edilmez.

ÖZELLİKLERİ

  • Genellikle 30 yaşından öncedir. 6 yaş civarı, ergenlikte(13 yaş civarı) ve geç ergenlik döneminde(20 yaş civarı) 3 kez görülme sıklığı artar. Ancak son 20 yıldır daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilen ‘latent otoimmün diyabet-LADA’ denilen Tip I diyabet formunun 15 yaş altı çocukluk çağı diyabetine yakın oranda görüldüğü tespit edilmeye başlanmıştır.
  • Kanda şekerin yüksek olmasına ilişkin ağız kuruluğu, çok su içme, açlık hissi, çok idrara çıkma, kilo kaybı ve yorgunluk gibi bulgu-şikayetler aniden ortaya çıkar.
  • Hastalar genelde zayıf ya da normal kiloludur. Son yıllarda dış görünüşleri (fenotip) insülin direncinin hakim olduğu Tip II diyabete benzeyen, kilolu/obez kişilerde görülen ve ‘Duble Diyabet’, Hibrid Diyabet’, ‘Dual Diyabet’ veya ‘Tip III Diyabet’ olarak adlandırılan tip I diyabet formu da tanımlanmıştır.
  • Diyabetik Ketoasidoza yatkındırlar.

TEDAVİSİ

  • İnsülin injeksiyonları (iğneleri); enjektör, kalem ya da pompa ile uygulanabilir.
  • Tıbbi beslenme tedavisi
  • Fiziksel aktivite
  • Eğitim
  • Evde kan şekeri ve keton takibi