09:00 - 18:00:: 0 212 571 12 26 - 0 212 571 12 27 || Mesai Dışı: Dr Erhan Özel 0 532 454 03 33 

Şeker Hastalığı

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET, DİABETES MELLİTUS)

Şeker hastalığı, kent hayatının fiziksel durağanlığa iten konforu ve dünye çapında toplam gıda üretiminin artışı ile birlikte modern toplumlarda en sık görülen hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanılanın aksine, şeker hastalığının, çok şeker yeme ile fazla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Diyabet (şeker hastalığı) konusunda açtığımız bu bölümde bilgileri yayınlama amaçlarımızın en önde geleni diyabet hakkında toplumsal bilinci geliştirmektir.

Diyabet temel olarak kandaki şeker oranının normalden yüksek olması olarak tanımlanır. Kanda şeker oranının yüksek olması, zaman içerisinde vücudumuzda geri dönüşümü çok zor hatta imkansız olan sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle şeker hastalığı, bilinçli bir şekilde mücadele edilmesi gereken, doğru tanı konulup doğru şekilde tedavi edilmesi gereken kronik yani sürekli bir hastalıktır.

Doğru tanı ve tedavinin yanı sıra hatta daha da önemli olan hastaların eğitimi ve bilgilendirilmesidir.

Sitemizde yer alan yazılar, güncel bilimsel kurulların önerileri gözden geçirilip özetlenerek derlenmiştir. Uluslararası ve ulusal bilimsel kurullar çok çeşitli çalışmalar yapmakta ve yapılmış çalışmaları gözden geçirmekte, bu bilgilere dayanarak temel olarak toplum sağlığını koruma amaçlı bildiriler yayınlamaktadır.

Şeker Hastalığı, halk arasında bilindiğinin aksine sadece şeker yemeyerek tedavi edilebilecek bir hastalık değildir. Çok çeşitli nedenlerle oluşabilen şeker hastalığı aslında altta yatan bambaşka sorunların genel bir adıdır. Buna bağlı olarak da farklı tedaviler söz konusu olabilmektedir.

Şeker hastalığı tanısı koymak, son derece kolay olsa da altta yatan ana nedenin ne olduğunu ortaya çıkartmak o kadar zor olabilmektedir. Bu nedenle konuya hakim bir İç Hastalıkları uzmanı ya da Endokrinoloji uzmanının takibine girmek, yine konuya hakim bir beslenme ve diyet uzmanından sürekli destek almak, gereğinde başka uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda yine sizi takip eden İç Hastalıkları uzmanının önerisi doğrultusunda düzenli ek muayeneler olmak gerekir.